Brazilië Reis 2015

01aug2015
30sep2015

Na aanmelding worden uw gegevens doorgestuurd naar de reisleider. Zij zal contact met u opnemen door via de mail te melden dat uw gegevens aangekomen zijn. Via datumprikker zal een datum vastgesteld worden voor de eerste info-bijeenkomst (maart 2015).

Op deze vrijblijvende bijeenkomst wordt eerst kennis gemaakt. Dan wordt er nagegaan of de belangstelling cq. verwachtingen in elkaars verlengde liggen. We stellen samen de de reisperiode vast en inventariseren wensen en beperkingen. Ten slotte wordt er een datum voor een tweede bijeenkomst vastgesteld.

Op de tweede bijeenkomst april 2015) wordt u gevraagd om u definitief op te geven en wordt u verondersteld kennis te hebben genomen van de reisvoorwaarden van de vereniging Wederzijds. Een derde bijeenkomst wordt dan georganiseerd voor de laatste voorbereidingen en het 'definitieve' reisplan.

Er zijn nog 8 plaatsen vrij