Mary Pillai, een vrouw uit duizenden

  • Karel van de Putte
  • 2010

In het maartnummer van ons contactblad beschreef Jan Glissenaar het bezoek dat de laatste reisgroep aan Dr Pillai bracht. Mary Pillai is een zeer bijzondere vrouw. Recent stuurde zij ons een rapport over de Kanya (Kanyakumari Women’s Development and Empowerment Programme) beweging (een vrouwen NGO). Mary Pillai is één van de leiders van deze beweging. Kanyakumari ligt in het uiterste zuiden van India; het is een lange kuststreek met veel dorpen die aan elkaar grenzen.

Om het werk van Mary Pillai te begrijpen beschrijf ik eerst een paar gebeurtenissen die daar tot de oprichting van een vrouwenbeweging geleid hebben:

  • allereerst was er de strijd die in 1991 uitbrak tussen de ambachtelijke vissers en de vissers die gebruik maakten van moderne gemechaniseerde vissersschepen. Dit leidde tot brandstichting, moord en doodslag. Eerder waren er al communale conflicten die de interreligieuze harmonie verstoord hadden. Het geweld is een terugkerend verschijnsel en vrouwen lijden er het meest onder.
  • het structurele aanpassingsprogramma van India (opgelegd door de Wereldbank en het IMF) en de globalisering (privatisering, liberalisering en marketing) marginaliseerden de bevolking daar nog meer. Zo verloren vrouwen hun werk, het op traditionele wijze maken van visnetten. Fabrieken die nylonnetten maken namen hun werk over.
  • in Kenia vond in 1985 een wereldvrouwenconferentie plaats. Thema’s van deze conferentie waren gelijkheid, ontwikkeling en vrede; neventhema’s werk, gezondheid en onderwijs. Deze conferentie en de behoefte om wat aan de leefsituatie in Kanyakumari te doen waren een stimulans voor het opzetten van een vrouwenbeweging daar. Mary Pillai betrok jonge vrouwen, potentiële leiders, bij de opzet van de Kanya beweging.

Wat willen ze bereiken?

Zij formuleren het als “Women’s development and empowerment for social change”. “Development” wordt breed gezien, fysiek, psychisch, intellectueel en cultureel. “Empowerment” zoekt men in verbetering van de spreekvaardigheid, het doen deelnemen van vrouwen aan groepen die beslissingen op politiek en civiel terrein nemen en die betrokken zijn bij de uitvoering daarvan. Tot “empowerment” behoort ook vrouwen verantwoordelijkheid geven in instituties op het gebied van onderwijs, religie en cultuur. Geïnspireerd door het bezoek van Jan Glissenaar en zijn reisgroep heeft de beweging ook contact gezocht met kinderarbeiders in de vissersdorpen en de plaatsen waar de steenovens zijn. Deze kinderen wil men door niet-schoolse educatie hun wereld beter leren begrijpen.

Om dit alles te bereiken is er een efficiënte organisatie werkzaam. Zo moeten er mensen zijn die de vrouwen weten te motiveren om actie te ondernemen; acties in de dorpsgemeenschap bijvoorbeeld. Daar moet van alles gedaan worden. Ik noem een paar zaken: aanleg van drinkwaterpijpleidingen, straatverlichting, wegen, toiletten, regelen van busservice, bouwen van huizen, plaatsen van vuilcontainers, irrigatie van het land, regelen van weduwen- en ouderdomspensioen en zorg voor het benodigde geld voor de bruidsschat van de dochters.

Ook op het gebied van de gezondheid is er veel te doen. Ik noem bijvoorbeeld de aandacht voor aids-patiënten en de voorlichting om aids te voorkomen.

Daarnaast zorgt de organisatie er voor dat zelfhulpgroepen microkrediet kunnen krijgen. Vrouwen kunnen daarmee kleine ondernemingen opzetten.

Er wordt onderwijs aan vrouwen gegeven. Het is van belang om te weten wat je fundamentele rechten zijn en hoe je officiële instanties moet benaderen om je doel te bereiken.

Ook politiek worden de vrouwen geschoold; kennis wordt bijgebracht over de verschillende partijen en de manier waarop men verkiezingscampagnes moet voeren.

Voor de uitvoering van het programma is veel geld nodig.

Bij het rapport van Mary Pillai is een budgetteringsvoorstel voor het vrouwen “empowerment” programma gedaan. Dit is ook gedaan voor het programma dat genoemd wordt “Non-formal education for child labourers”. Deze kinderarbeiders leven in twintig dorpen in de kuststreek en vijf meer naar binnen gelegen gebieden waar zich steenovens bevinden. Giften zijn Mary Pillai zeer welkom. Voor het geven van een gift kunt u het nummer van Wederzijds gebruiken en daarbij vermelden “Kanya beweging”