Purwokerto

<strong>In deze stad op Midden-Java hebben we al heel lang contact met  I.Sudarsana, de ontwikkelingswerker van het katholieke bisdom. Hij  stimuleert en begeleidt veel kleinschalige initiatieven van  dorpsbewoners en arme stedelingen en brengt ons daarmee graag in  contact. Meerdere van zulke initiatieven ontwikkelen zich verder,  doordat een of meer vrijwilligers zich daarvoor inzetten.</strong>

RIUH Onafhankelijke groep voor fundamentele mensenrechten

Eén van die initiatieven is bijvoorbeeldRIUH (Relawan Independen Hak  Asasi Manusia – Onafhankelijke groep voor fundamentele mensenrechten)  in de stad Purworejo. De jonge vrijwilliger Dwi Widyatmojo (roepnaam  ‘Bejo’) leidt er een groep jongeren die – onder andere door de grote  werkloosheid – na hun school nergens aan de slag kwamen. Meerdere van  hen geraakten aan de drank en/of drugs en daarmee ook op het criminele  pad. Bejo probeert hen op het pad van het zelf scheppen van werk (een  fundamenteel mensenrecht) te zetten. Ze proberen van alles: een  videotheek opzetten; bloemen kweken; straatmuziek maken; organische mest  produceren; een reparatiewerkplaats voor motorfietsen opzetten. Maar  Bejo inspireert de groep ook tot praktische hulp aan kleinschalige  boeren. En tot politieke actie voor het behoud van en de toegang tot  basisbehoeften als schoon drinkwater.
Met deze groep ontwikkelen we  vanuit onze Indonesiëwerkgroep, via e-mail en uitwisseling van  informatie, een dialoog over onze wederzijdse politieke stellingnames en  de wijze waarop we echt solidair met elkaar kunnen worden.

KOMPLEET Gemeenschap voor het behoud van de berg Slamet

Hetzelfde doen we met de groep KOMPLEET (Komunitas Peduli Slamet –  Gemeenschap voor het behoud van de berg Slamet) in Purwokerto. Dit zijn  vijf nog studerende jongeren, die door Sudarsana op het spoor zijn gezet  van speciale aandacht voor het boerendorp Kalipagu. Strategisch gelegen  op de helling van de berg, aan de rand van het tropisch regenwoud,  waarmee de top van de Slamet nog steeds bedekt is. De bewoners moeten  hun inkomen vergroten om te kunnen overleven. Kompleet weerhoudt hen er  van daarvoor delen van het regenwoud te kappen. Ze helpt hen hun  landbouw en veeteelt effectiever te maken en beter gebruik te maken van  de natuurlijke vegetatie. Maar ook om een kleinschalig ecologisch  toerisme naar het dorp te ontwikkelen. De Wederzijdsreis naar Indonesië  in 2004 was de eerste groep buitenlandse toeristen die in een aantal  boerengezinnen werd ontvangen. Er waren begeleide wandeltochten  georganiseerd, met veel aandacht voor de bijzondere flora en fauna.  Onderbroken door een picknick met typische gerechten. En in de avond  gamalanmuziek en een open gesprek met de dorpsoudsten.