SBSI Indonesische beweging voor arbeiderswelzijn

SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia): Indonesische beweging voor arbeiderswelzijn

Onze eerste groepsreis naar Indonesië in 1995 koos er voor de reis te  beginnen in Medan. Daar richtte een jaar eerder de advocaat  arbeidszaken Muchtar Pakpahan de SBSI op als onafhankelijke vakbeweging.  Tot woede van de regering Soeharto, die slechts de door haar  gecontroleerde eenheidsvakbeweging SPSI duldde. De SBSI werd dan ook  gemolesteerd, waarop de jonge beweging reageerde met demonstraties in  Medan, die gewelddadig politieoptreden tot gevolg hadden. Toen wij korte  tijd later in Medan aan kwamen vroeg de lokale SBSI ons haar kantoor  liever niet te bezoeken, bang als ze was politie en autoriteiten te  provoceren. Wel kwamen de bestuurders op ons logeeradres vertellen hoe  politie en militairen hun vakbondswerk bijna onmogelijk trachtten te  maken. Tegelijk straalden ze echter heel veel moed uit.

In Jakarta wilde Muchtar Pakpahan ons wel op het hoofdkantoor van de  SBSI ontvangen, maar hij stuurde wel vooraf een jonge bestuurder naar  ons logeeradres om te kijken wat voor vis hij in de kuip had. Kort na  ons bezoek werd Muchtar Pakpahan op last van Soeharto gearresteerd en  zonder enige vorm van proces vastgehouden. Het was één van de laatste  wandaden van Soeharto, die korte tijd later tot zijn val leidden.  Sindsdien is er méér vrijheid voor de vakbeweging, maar haar  traditionele bestrijders vinden nog vele wegen om haar dwars te zitten.

Wederzijds heeft intussen een zekere band ontwikkeld met de SBSI in  Noord-Sumatra, waarbij vooral de situatie van de plantagearbeiders aan  bod komt. Met het hoofdkantoor in Jakarta is er ook regelmatig contact.  Het tipt ons over schendingen van vakbondsrechten en over acties tegen  die schendingen, die vanuit het buitenland gevoerd kunnen worden.  Tijdens bezoeken kunnen we kennis maken met arbeidssituaties en met  inspirerende vakbondspioniers.