Voorjaarsbijeenkomst 2018

Welkom op onze voorjaarsbijeenkomst op 7 april a.s.

Ter voorbereiding kunt u hier 5 documenten doornemen.

Ten eerste de agenda. Ieder lid heeft deze al schriftelijk ontvangen. Klik op:  agenda

Ten tweede de notulen van de bijeenkomst op 1 april 2017. Klik op: notulen

Ten derde het jaarverslag van het verenigingsjaar 2017. Klik op: jaarverslag

Ten vierde het financieel jaarverslag 2017. Klik op: financieel jaarverslag

Ten vijfde de begroting voor het jaar 2018. Klik op: begroting 2018