Voorjaarsbijeenkomst 2019

Welkom op onze voorjaarsbijeenkomst op 13 april a.s.

Ter voorbereiding kunt u hier 5 documenten doornemen.

Ten eerste de agenda. Ieder lid heeft deze al schriftelijk ontvangen. Klik op:  agenda

Ten tweede de notulen van de bijeenkomst op 7 april 2018. Klik op: notulen

Ten derde het jaarverslag van het verenigingsjaar 2018. Klik op: jaarverslag

Ten vierde het financieel jaarverslag 2018. Klik op: financieel jaarverslag

Ten vijfde de begroting voor het jaar 2019. Klik op: begroting 2019