Najaarsbijeenkomst 2021

De bijeenkomsten in 2020 en 2021 konden tot op heden niet doorgaan. De maatregelen staan nu toe dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. We vinden het daarom fijn om jullie op 11 september 2021 weer te zien!

De bijeenkomst wordt gehouden in het zalencentrum Kargadoor.
Adres: Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht

Ter voorbereiding kunt u hier 4 documenten doornemen:

  • Ten eerste de notulen van de bijeenkomst op 13 april 2019. Klik op: notulen
  • Vervolgens de jaarverslagen van de verenigingsjaren 2019 en 2020.
  • Tenslotte het financieel jaarverslag 2019 en 2020. Klik op: financiële jaarverslagen

Agenda van de vergadering:

PlanningProgramma
13:15Ontvangst met koffie & thee
13:30Opening en agenda doornemen
13:35ALV (algemene ledenvergadering) doornemen jaarstukken
Notulen vorige ALV d.d. 13 april 2019
Jaarverslag 2019-2020
Financieel jaarverslag 2019-2020
Verslag kascommissie
14:10Stemming voorstel opheffing vereniging
14:15Toelichting voorgedragen 6 projecten
14:30Pauze
15:00Stemmen projecten (bestemming batig saldo)
15:15Dia-show `Wederzijds-anekdotes’  / inleiding door Piet
16:30Afsluiting en nog even napraten na afloop
17:00Afscheid – wel thuis