Bijeenkomsten 2020/2021

De voorjaarsbijeenkomst 2020 is doorgeschoven naar zaterdag 10 april 2021. Helaas kan deze ook niet doorgaan.

Welkom op onze voorjaarsbijeenkomst op 10 april 2021 a.s.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het zalencentrum Kargadoor.
Adres: Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht

Ter voorbereiding kunt u hier 5 documenten doornemen.

De documenten worden nog bijgewerkt. Hieronder die van 2018.

Ten eerste de agenda. Ieder lid heeft deze al schriftelijk ontvangen. Klik op:  agenda

Ten tweede de notulen van de bijeenkomst op 13 april 2019. Klik op: notulen

Ten derde het jaarverslag van het verenigingsjaar 2019. Klik op: jaarverslag

Ten vierde het financieel jaarverslag 2019. Klik op: financieel jaarverslag

Ten vijfde de begroting voor het jaar 2019. Klik op: begroting 2020