Wederzijds 2016 en verder : Discussienota

Wederzijds 2016 en verder: discussienota is opgesteld naar aanleiding van de resultaten van de enquête die we onder de leden hebben gehouden in september 2016. Deze nota staat ge-agendeerd op de najaarsbijeenkomst op 12 november 2016

Downloaden (PDF, 321KB)