Posts By: Luite van Zelst

Opheffing vereniging

By Posted in - Uncategorized on september 19th, 2021 0 Comments

Op 11 september 2021 heeft de algemene ledenvergaring besloten de vereniging op te heffen.

Het bestuur vereffent momenteel het batige saldo en zal deze over maken naar de goede doelen die de leden hebben gekozen.

Hartelijk dank …

Read More →

Contactblad 65 – Januari 2015

By Posted in - Contactblad on maart 23rd, 2015 0 Comments

Het heeft lang geduurd, sinds oktober 2012 om precies te zijn, maar nu is er dus weer een nieuw Contactblad. Met aandacht voor de Indiareis van afgelopen februari, het pro-gramma voor een nieuwe reis naar Tanzania en mogelijk een reis naar Israel en Palestina.

Read More →

Contactblad 64 – Juli 2014

By Posted in - Contactblad on juli 18th, 2014 0 Comments

Het heeft lang geduurd, sinds oktober 2012 om precies te zijn, maar nu is er dus weer een nieuw Contactblad. Met aandacht voor de Indiareis van afgelopen februari, het pro-gramma voor een nieuwe reis naar Tanzania en mogelijk een reis naar Israel en Palestina.

Read More →

MST Beweging van landloze boeren

By Posted in - Contacten on september 26th, 2010 0 Comments

MST: “Movimento dos trabalhadores rurais sem terra” (beweging van landloze boeren)

Met de MST heeft de oprichter van Wederzijds al contact sinds 1985.  Hij trof toen, op reportagereis in Brazilië, voor het eerst een  kampement …

Read More →

Purwokerto

By Posted in - Contacten on september 27th, 2000 0 Comments

<strong>In deze stad op Midden-Java hebben we al heel lang contact met  I.Sudarsana, de ontwikkelingswerker van het katholieke bisdom. Hij  stimuleert en begeleidt veel kleinschalige initiatieven van  dorpsbewoners en arme stedelingen en brengt ons daarmee …

Read More →