Opheffing vereniging

Op 11 september 2021 heeft de algemene ledenvergaring besloten de vereniging op te heffen.

Het bestuur vereffent momenteel het batige saldo en zal deze over maken naar de goede doelen die de leden hebben gekozen.

Hartelijk dank aan allen die de vereniging, alsook de idealen van Jan Glissenaar al deze jaren hebben gesteund!

Wij hopen dat u goede herinnering heeft aan de bijeenkomsten, reizen, reisverhalen, vriendschappen en contacten over 4 continenten!

Deze website zal in december 2021 offline gaan.

 

Het bestuur van Vereniging Wederzijds.