Tallu Lolona in Rante Pao, Torajaland

Tallu Lolona betekent “de drie jonge plantjes”; deze zijn het symbool voor de drie groepen waar de stichting zich voor inzet, n.l. mensen, dieren en planten.

Tallu Lolona wil op een mens-en milieuvriendelijke manier een evenwicht scheppen tussen oude tradities en moderne methoden.

Voor de mensen betekent dit, dat zij proberen cooperaties tot stand te brengen, credieten te leveren voor kleinschalige nijverheid en milieuvrindelijke projecten op te zetten om meer inkomen te krijgen. Op het ogenblik zijn dit projecten om varkens te fokken ( in Torajaland is er een ruime markt voor varkens voor de traditionele dodenfeesten ) en rieten matten te vlechten, voor lokaal gebruik.

Voor de dieren betekent het dat zij gebruik maken van moderne veterinaire middelen, zoals inentingen. Alle dieren zijn “scharrel”dieren, bio-industrie komt niet voor.

Voor de planten betekent het dat zij stimuleren om terug te gaan naar de traditionele manier van verbouwen, zonder kunstmest en pesticiden. Voor de lange termijn is dit veel beter, maar voor de korte termijn geeft dit het probleem dat de opbrengst kleiner is en meer werk geeft.
De voorzitter van Tallu Lolona, ds. Pabunga, heeft in Japan de training gevolgd voor milieuvriendelijke landbouw bij de A.R.I. ( Asian Rural Institute).

Tallu Lolona is verbonden met de Christelijke Torajakerk, en is afhankelijk van hun financiering, en van de donateurs waarmee zij zelf contact leggen.